Şəmkir Şəhəri Bayraq Məydanı

  • 3500 m Mexaniki daş örtük cəbhə sistemləri
  • 2000 m Kompozit panel
  • 1800 mSilikon cəbhə sistemi
  • 300 m Ofis bölmələri