Qapaqlı Cəbhə Sistemləri

Alüminium polad və şüşənin birləşməsindən yaradılan müştəriyə texnologiya və iqtisadi həll təklif edən üfüqi və şaquli xəttlərin üstünlük təşkil etdiyi müasir arxitekturanın əvəzolunmaz elementidir. Qapaqlı cəbhə fasad sistemləri ən uzun müddətdir ki, istifadə edilən sistemlərdən biridir. Buna görədə, istifadəsi çox geniş yayılmaqla yanaşı istehsalıda asandır. Bu məhsul növündə şüşə fasad sisteminin xarici səthində yerləşən basma və qapaq elementləri, sifarişin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq şaquli və üfüqi olmaqla iki yerə ayrılır.

Ölkəmizdə çox istifadə edilən şüşə fasad sistemi olduğundan dolayı, sifarişlərdə təklif edilən qiymətlər daha münasibdir. Alüminium şaquli barmaqlıqlar dəmir-beton döşəməyə polad və ya alüminium ankerlərlə döşəmədən döşəməyə birləşdirilməsi ilə formalaşdırılır. Polad konstruksiya alüminium örtüklə bağlanaraq estetik görünüş təmin edilir. Statistik hesablamalar binanın həndəsəsi, yerləşdiyi yerdəki küləyin intensivliyi, şaquli daşıyıcılar arasındakı məsafə və şüşə çəkisi kimi amillər nəzərə alınmaqla aparılır.

Formalaşmış fasada uyğun olaraq istehsal olunan istilik izolyasiyasını təmin edən şüşələr fasada bərkidilir və şüşələr arasındakı birləşmələr üfüqi və şaquli örtük profilləri ilə bağlanır. Xarici və daxili səthlərdəki hazırlanmış fitildən xüsusi olaraq istifadə edilərək istilik və su izolyasiyası tam təmin edilir. Təbii ventilyasiya tələb olunan yerlərdə xaricə açılan gizli qanad və ya istəyə görə normal içəriyə açılan qanad da tətbiq oluna bilər.