Yarı Qapaqlı Cəbhə Sistemləri

Yarı Qapaqlı Cəbhə Sistemləri, Cəbhə profilləri və bina dizayn amilləri nəzərə alınmaqla şaquli və üfüqi Jx və Jy dəyərləri təyin edildikdən sonra istifadə ediləcək üfüqi və şaquli profillərlə birləşmə üsuludur. Yarı Qapaqlı Cəbhə Sistemlərində bina xarici görünüş baxımından yalnız üfüqi (və ya yalnız şaquli) örtüklərdən (xəttlərdən) ibarətdir. Bundan əlavə, düz, bucaqlı, badam və yarıq badam örtüyü və gizli qanad açma variantları ilə quruluşa vizual zənginlik qatır.

Yarı Qapaqlı Cəbhə Sistemlərində yalnız üfüqi və ya şaquli örtük profilindən istifadə etməklə fərqli effektlər əldə etmək mümkündür. Qapaq Profili vizual istəklərə uyğun olaraq müxtəlif bölmə və formalarda istifadə edilə bilər. Yarı Qapaqlı Cəbhə Sistemlərində də qanad tətbiq etmək mümkündür.