90° Açılan Qapı Sistemləri

90° açılan avtomatik qapılar, qapı qanadlarına üst və ya aşağı hissədə quraşdırılan hərəkətə gətirmə qolları və keçidləri yönləndiren radar – sensor vasitəsilə idarə olunur

* Dar bina girişləri və keçidlərdə yüksək açılma prestiji yaradır
* Maneəli insan axını üçün tətbiqinin asanlığı
* Yana açılma imkanı məhdud olan yerlərdə quraşdırma imkanı
* Motor ilə açılıb-bağlanma və ya motorlu açılıb yay ilə bağlanma